Bihar Assembly Election 2015

                                Party Candidates Expenditure Detail

 

169-Sheikhpura

1. Baleshawar Pandit

2. Dinesh Prasad

3. Harideo Prasad Singh

4. Jitendra Nath

5. Krishnandan Yadav

6. Manoj ram

7. Baleshawar Pandit

8. Naresh Mahto

9. Naresh saw

10. Pramod Kumar

11. Ramanuj Singh

12. Randheer Kumar Soni

13. Reshma Bharti

14. Shankar suman

15. Shiv Narayan Tanti

16. Vijay Kumar

16. Vijay Kumar Yadav

170-Barbigha

1. Amritansh anand

2. Mritunjay Kumar

3. Preetam Kumar

4. Radhe Sharma

5. Rajeshwari Prasad

6. Ravi choudhary

7. Sheo Kumar

8. Surdarshan Kumar

9. Yogeshwar Manjhi